Zasady ekologicznego projektowania Toddów

Ciekawe podejście do problemu projektowania postrzeganego przez pryzmat uwarunkowań biologicznych zaprezentowane zostało w pracy Johna i Nancy Jack Toddów pt. From Eco-cities to Lwing Machines, wydanej w 1994 roku. Opracowane przez nich zasady opierają się na biologicznym szkielecie, który pozycjonuje naturę w centrum procesu projektowania. Natura postrzegana jest tu jako źródło wiedzy i natchnienia. Zdaniem Toddów projekt musi pozostawać w zgodzie z fundamentalnymi prawami, którymi rządzi się przyroda. Sprawiedliwość biologiczna, która stanowi podstawę koncepcji, uwypukla kwestię oddziaływania projektowania na przeróżne sfery życia. Jak sami możemy zauważyć, tworzona przez człowieka przestrzeń ma często katastrofalny wpływ na stan przyrody. Dlatego też, w zamyśle Toddów, ekologiczne projektowanie powinno uwzględniać kwestie energii, architektury, produkcji żywności oraz zarządzania odpadami.

Zasady ekologicznego projektowania Toddów:

  1. Świat ożywiony stanowi matrycę dla wszystkich projektów.
  2. Projekt powinien podążać, a nie sprzeciwiać się prawom życia.
  3. Sprawiedliwość biologiczna musi determinować projekt.
  4. Projektowanie musi odzwierciedlać bioregionalność.
  5. Projekty powinny bazować na odnawialnych źródłach energii.
  6. Zrównoważenie projektu powinno wynikać z jego integracji z układami ożywionymi.
  7. Projekt powinien koewoluować ze światem naturalnym.
  8. Budynki i projekty powinny pomagać uzdrawiać naszą planetę.
  9. Projekt powinien podążać za uświęconą ekologią.

Rozpoczynając prace projektowe, zdaniem Toddów, należy przeanalizować specyfikę lokalnych ekosystemów. Zebrane informacje powinny wpłynąć na poprawę efektywności zakładanych działań. Zawarta w koncepcji wymienionych autorów idea koewolucji ilustruje wagę wypracowywania sy- nergicznej współpracy pomiędzy projektem a naturą. W celu dostosowania się do nieprzewidywalnych zmian zachodzących w przyrodzie rozwiązania tworzone przez człowieka muszą się cechować wysoką adaptacyjnością.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *